Articole științifice

Prin activitatea mea profesională, am publicat articole în reviste acreditate B+ de către C.N.C.S.I.S., recunoscute B.D.I., cum ar fi Sociologie Românească (Universitatea București, Asociația Română de Sociologie), Psihologie socială- buletinul laboratorului ”Psihologia câmpului social” (Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Psihologie și Științele Educației), Revista română de sociologie (Institutul de Științe Economice și Sociologie, Academia Română), Revista de Asistență Socială (Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială), Revista de psihologie (Institutul de Filozofie și Psihologie ”Constantin Rădulescu- Motru” al Academiei Române) etc. Publicațiile menționate sunt editate de Editura Academiei Române, Institutul European sau Editura Polirom.

  1. ”Viața cotidiană în comunism: biografii sociale. Studiu de caz: Drobeta Turnu Severin” în Sociologie românească, Vol. VI, Nr. 1, 2008, pp.90-104. Iași: Editura Polirom. Publicație apărută cu sprijinul Asociația Română de Sociologie, Institutul Român de Sociologie și Universitatea din București. Articolul poate fi lecturat integral aici.
  2. ”Direcții ale educației adulților în fenomenul Murani-Pișchia” în Revista de Asistență Socială, Nr. 3-4/ 2009, Iași: Editura Polirom. Publicația apărută cu sprijinul Universității din București. Abstractul articolului poate fi citit aici.
  3. ”Grupul etnic al turcilor din Ada-Kaleh: istorie orala, memorie colectiva, imaginar identitar” în Revista de Psihologie Socială- Buletinul laboratorului ”Psihologia câmpului social”. Nr. 24, 2009, pp. 34-83, Iași: Editura Polirom. Publicație apărută cu sprijinul Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași. Abstractul articolului poate fi citit aici. Cuprinsul acestui număr al revistei este accesibil chiar aici.
  4. ”Soarele- sensuri profane în horele din nordul Mehedințiului” în Revista română de sociologie, Serie nouă, anul XXIII, nr. 1–2, p. 133–140, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2012. Articolul poate fi lecturat integral aici
  5. ”Profilul psihologic și statutul social al puberului cu slabe competențe sociale” în Revista de psihologie, vol. 62, nr. 3, pp. 241-260, București: Editura Academiei Române, 2016. Publicație editată de Institutul de Filozofie și Psihologie ”Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române. Abstractul articolului în limba engleză poate fi lecturat aici.

Recenzii publicate

  1. Mihaela Sitariu, ”Oaza de libertate: Timișoara, 30 octombrie 1956”, Iași, Editura Polirom, 2004, 216 p.- recenzie publicată în Sociologie românească, Sociologie Românească, Vol. VII, Nr. 4/2009, pp. 197-198. Iași: Editura Polirom. Publicație apărută cu sprijinul Asociația Română de Sociologie, Institutul Român de Sociologie și Universitatea din București. Recenzia poate fi lecturată aici.
  2. Stefanie Stahl, ”Vindecarea copilului interior”, București, Editura Litera, 2019, 272 p.- recenzie publicată în Revista de psihologieVol. 68, Nr. 1/2022, pp. 91-93. București: Editura Academiei. Publicație editată de Institutul de Filozofie și Psihologie ”Constantin Rădulescu Motru”- Academia România. Recenzia poate fi lecturată aici.


Lucrări/Cărți de autor

Cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii, cu finanțare A.F.C.N., prin implicarea Editurii Lumen din Iași, am publicat cărți de autor, ce implică studii în domeniul sociologiei vieții cotidiene, psihologiei socială clinică. Editura Lumen din Iași este recunoscută C.N.C.S.I.S. și lucrările sale sunt idexate B și B+.

  1. ”Rememorări ale vieții cotidiene din timpul comunismului într-un oraș provincial. Studiu de caz: Drobeta Turnu Severin”, Iași: Editura Lumen. 2009, ISBN:9789731660806;
  2. ”Cărăruia varului nestins: însemnări, eseuri și studii de psihologie socială clinică, etnografie românească și sociologia vieții cotidiene rurale”, Iași: Editura Lumen, ISBN: 9789731663234.
  3. ”Asperger la școală- un copil privind prin vitraliu: tablou clinic, elemente de psihodiagnoză, psihoterapie, psihofarmacologie aplicată”, Timișoara: Rainbow Print, 2018, ISBN: 978973028537-6.