Servicii psihologice on-line, oferite pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani (copii, preșcolari, elevi, adolescenți):
a) Evaluarea inteligenței și a capacităților de memorare cu teste psihometrice avizate de Colegiul Psihologilor din România, inclusiv emiterea raportului de evaluare psihologică, cu valabilitate legală de 6 luni;

b) Evaluarea și întocmire fișe psihologice necesare COSP din cadrul CJAP (pentru obținerea Certificatului de Orientare Școlară: profesor de sprijin, curriculum adaptat) și DGASPC pentru obținerea Certificatului de handicap, cu valabilitate legală de 6 luni;

Servicii psihologice on-line, oferite pentru adulți și adolescenți:
a) Evaluarea inteligenței și a capacităților de memorare cu teste psihometrice avizate de Colegiul Psihologilor din România, inclusiv emiterea raportului de evaluare psihologică, cu valabilitate legală de 6 luni;

b) Evaluarea tulburărilor de personalitate și a riscului de suicid, depresie și anxietate, cu menționarea nivelului de manifestare, folosind teste psihologice aprobate de Colegiul Psihologilor din România, cu Emiterea unui raport de evaluare. Valabilittaea raportului este de 3 luni pentru riscul de suicid, anxietate, depresie, și 6 luni pentru tulburările de personalitate

c) Evaluarea și întocmire fișe psihologice DGASPC pentru obținerea Certificatului de handicap, cu valabilitate legală de 6 luni;

Serviciile sunt oferite în sistem on-line pentru copilul/adultul verbal, în contextul existenței unei conexiuni la internet cu o calitate bună, precum și existența unor device de comunicare audio-video ce fucționează optim. Documentele se emit letric, expediate prin curierat, costul fiind suportat de beneficiar/tutore/reprezentant legal.

Informații privind competențele profesionale de specialitate pentru specialitatea psihologie clinică, potrivit treptei profesionale:
a) evaluare psihologică clinică: evaluare psihologică cu referire la factorii psihologici implicați/relevanți pentru sănătate și boală, la copii și adulți, cu relevanță pentru individ, cuplu, familie, grup/organizație - exemplificativ, identificarea factorilor psihologici implicați în sănătate, dezvoltare și tulburare/boală mintală, handicap/dizabilități, evaluarea psihologică clinică a copiilor cu cerințe educaționale speciale - CES, tulburări de neurodezvoltare, contribuții la validarea unor metodologii și instrumente de evaluare psihologică clinică, acordarea de feedback oral persoanelor în urma evaluării psihologice, redactarea de rapoarte scrise de evaluare psihologică clinică. Cunoștințe: psihologie clinică, psihopatologie și psihiatrie, evaluare și testare psihologică, psihometrie, instrumente de evaluare psihologică clinică, etica profesiei de psiholog. Abilități: stabilirea comunicării cu persoana evaluată, utilizarea testelor psihologice, aplicarea principiilor și standardelor etice în evaluarea psihologică, ascultare activă, abilități de intervievator, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alți specialiști;

b) intervenție psihologică clinică și consiliere primară, pentru modificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală, în cazul copiilor și adulților, administrate individual, în cuplu, familie sau grup - exemplificativ: autocunoaștere/optimizare/dezvoltare personală/psihologie pozitivă/coaching psihologic, promovarea sănătății și prevenirea patologiei, intervenții paliative, asistență psihologică clinică a copiilor cu CES, participarea la validarea metodelor de asistență psihologică clinică, participare în implementarea de proiecte în consiliere psihologică/sănătate individuală și de grup. Cunoștințe: psihologie clinică, psihopatologie și psihiatrie, consiliere psihologică și psihoterapie, evaluare psihologică clinică, psihologia dezvoltării, psihologia sănătății, etica profesiei de psiholog. Abilități: stabilirea comunicării cu persoana asistată, aplicarea principiilor și standardelor etice în consiliere și psihoterapie, ascultare activă, manifestarea unei atitudini empatice, lucrul în echipe multidisciplinare, alături de alți specialiști, utilizarea tehnicilor de psihoterapie și consiliere psihologică, aplicarea unei paradigme științifice în consilierea psihologică.