Realizarea adaptărilor curriculare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din învățământul de masă- dezvoltare personală și abilitare funcțională

Organizăm on-line o activitate de dezvoltare profesională dedicată studenților de la specializările de psihologie, psihopedagogie specială și științele educației și cadrele didactice din învățământul special integrat și învțățământul public de masă cu tema ”Realizarea adaptărilor curriculare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din învățământul de masă. Activitatea are loc în sistem on-line, în data de...

Activități de voluntariat în cadrul proiectului ”Prevenirea situațiilor de risc școlar prin adaptarea procesului educațional la potențialul psihointelectual al elevului cu cerințe educaționale speciale”.

Studenții, specialiștii, psihologii și cadrele didactice din învățământul special, special integrat și de masă care realizează activități de sprijin educațional în mod voluntar cu grupe de 2-5 elevi cu cerințe educațioanle speciale sau dificultăți de învățare, pot participa la proiectul...

Profesorul- responsabil de servicii psihoeducaționale și Planul de servicii individualizat-  dezvoltare profesională și abilitare funcțională

Implicarea cadrelor didactice cu statut de diriginte/învățător din învățământul de masă în procesul de integrare a elevilor cu C.E.S., mai ales în contextul în care școala nu are profesor itinerant/de sprijin, reprezintă un proces de responsabilizare a acestora cu privire la incluziunea copiilor dar și o provocare ”aruncată” profesioniștilor din educație...